SALGSVILKÅR
Introduktion
Dette køb er underlagt følgende standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Lovene er tilgængelige på www.lovdata.no. Betingelserne i denne aftale skal ikke opfattes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handel.

1 Generelt
Salgsbetingelserne (som godkendes ved bestilling) gælder for salg af varer og ydelser på Greencom.no til forbrugere.

Sælger er: Greencom (GREENCOM AS, organisationsnummer: 928 069 249)

Køber er: Den person, der er angivet som køber i bestillingen, og i det følgende benævnes dig, dig (og tilsvarende begreber bruges som dit eller dit).

Greencom.no: Den egentlige netbutik/platform, der er knyttet til domænet www.greencom.no.

Hos Greencom.no kan du købe varer og tjenester direkte fra Greencom. Det almindelige navn for Greencom er "Sælger". For at foretage køb på Greencom.no skal du acceptere vilkårene i denne aftale, og følge disse fuldt ud.

De relevante salgsbetingelser vil sammen med din ordre og ordrebekræftelse udgøre et overordnet kontraktgrundlag for købet.

Vi leverer kun til fastlandet Norge og Svalbard.

Forbrugerkøb er reguleret af forbrugerkøbsloven, fortrydelsesretsloven, markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Kontakter du Greencom.no via e-mail, gemmes din e-mail henvendelse og kontaktoplysninger hos os, kontakter du Greencom.no telefonisk, gemmes dit telefonnummer hos os. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne gennemføre din henvendelse og for at kunne kontakte dig, hvis der er behov for opfølgning.

Vi indgår ikke aftaler med mindreårige (under 15 år) uden forældrenes godkendelse.

2 Priser
Alle priser er inklusiv moms. Den samlede pris for købet vil fremgå før gennemførelse af en ordre og inkluderer alle udgifter forbundet med købet såsom udgifter til porto, forsendelse, emballering mv.

Ved køb af varer fra Greencom.no til leveringer til steder, hvor der ikke skal betales moms, vil priserne stadig være inklusiv moms, som eventuelt skal tilbagebetales efterfølgende.

Priserne ændrer sig konstant og vi forbeholder os retten til at ændre priser indtil gennemførelsen af ​​hvert enkelt køb, som følge af ændrede priser fra vores leverandører.

3 Betaling
Alle priser er inklusiv moms. Den samlede pris for købet vil fremgå før gennemførelse af en ordre og inkluderer alle udgifter forbundet med købet såsom udgifter til porto, forsendelse, emballering mv.

Ved køb af varer fra Greencom.no til leveringer til steder, hvor der ikke skal betales moms, vil priserne stadig være inklusiv moms, som eventuelt skal tilbagebetales efterfølgende.

Priserne ændrer sig konstant og vi forbeholder os retten til at ændre priser indtil gennemførelsen af ​​hvert enkelt køb, som følge af ændrede priser fra vores leverandører.

Ved brug af kort vil købsprisen blive reserveret på kortet ved bestilling. Det vil sige ved afslutning af kassen. Uafhentede og ubetalte pakker vil blive opkrævet et gebyr på NOK 250 + tur/retur fragt af aktuelle ordrer til dækning af vores udgifter. Ved manglende betaling vil kravet efter forudgående varsel blive sendt til inkasso.

4. Bestillings- og aftaleproces
Din ordre er bindende, når ordren er registreret hos os. Vi er også bundet af din ordre, hvis denne ikke afviger fra, hvad der tilbydes af os eller af vores samarbejdspartnere i vores netbutik, vores markedsføring eller på anden måde. Du har fortsat ret til at fortryde købet i henhold til fortrydelsesloven, se nærmere afsnit 6 i aftalen.

Sælgere på Greencom.no er bundet af den pris, der oplyses til dig ved check-out fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre eller dele af den, hvis produktet er udsolgt. Ved en udsolgt vare vil du få besked herom, eventuelt sammen med information om hvad vi i stedet kan tilbyde. Sælgeren af ​​produktet påtager sig intet ansvar for, at produkter er udsolgt.

Greencom.no sender en ordrebekræftelse, når ordren er afgivet. Der vil være en forsendelsesbekræftelse for hver forsendelse, da disse afsendes. Dine kvitteringer vil blive leveret til dig ved at sende dem på e-mail, på den forventede leveringsdato, uanset hvilken betalingsmetode der er valgt.

5. Betaling med kort
Vi gemmer ikke kortoplysninger. Dette behandles af vores partner "Klarna https://www.klarna.com/no/" for os.

For at gøre det nemmere at handle hos os næste gang, kan du ved betaling ved kassen vælge at opbevare kortoplysningerne sikkert via din browser, eller via din profil på Greencom. For at foretage betalingen videregiver vi dine oplysninger til vores betalingsudbyder Klarna Bank AB. De gemmer oplysningerne 

på en sikker og forsvarlig måde og er PSI Level 1 certificeret.

6. Levering
Alle generelle leveringstider angivet på Greencom.no skal betragtes som vejledende. Når leveringstid er angivet i antal dage, betyder det hverdage, og befragterens tid kommer altid i tillæg. Greencom.no forbeholder sig ret til at ændre den angivne generelle leveringstid uden yderligere varsel.

Hvis der har været taste- eller trykfejl af væsentlig størrelse fra Greencom, i annoncer og lignende. og/eller i generelle præsentationer i netbutikken, der er større end den normale udsalgspris, kan Greencom.no ensidigt slette eller afvise bestillinger. Sådanne fejl skal dog rettes inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

Hvis leveringen af ​​produkterne bliver forsinket, vil Greencom give dig information, så snart vi ved om det, sammen med information om og eventuelt hvornår levering kan finde sted, eller hvis varen/varerne er udsolgt.

Hvis leveringen er forsinket, har du ret til at fortryde købet. Ved fortrydelse af køb på grund af forsinket levering refunderer vi købesummen indenfor 14 dage. Tilbagebetalingen af ​​købesummen sker med samme betalingsmiddel, som du brugte ved bestilling.

Levering af produkterne sker på den måde, på stedet og til eller inden for aftalt tid. Greencom er ansvarlig for produkterne indtil de leveres til forsendelse.

Eventuelle prisændringer, der sker efter bestillingstidspunktet, vil ikke have tilbagevirkende kraft.

Brugsanvisning vil være inkluderet eller tilgængelig på producentens hjemmeside.

7. Forsinket levering
Hvis Sælger ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til aftalen, og dette ikke skyldes dig eller forhold fra din side, kan du efter reglerne i Forbrugerkøbelovens kapitel 5 tilbageholde købesum, kræve opfyldelse, hæve aftalen eller kræve erstatning fra Sælger.

I tilfælde af forsinkelse skal krav rettes til Sælger inden for rimelig tid.

Vi forbeholder os retten til at lave varer som ikke er på lager, så der kan gå ekstra tid før køber modtager varen. I en sådan situation er Greencom ikke ansvarlig for dette.

8. Reklamationer og garanti
Efter du har modtaget produkterne, bør du, så snart du har mulighed for det, tjekke om leveringen er i overensstemmelse med forsendelsesbekræftelsen. Undersøg om produkterne er blevet beskadiget under transporten, eller om produkterne i øvrigt er defekte eller defekte.

Hvis en fejl eller mangel opdages, skal du inden for rimelig tid efter, at du har opdaget eller burde have opdaget den, meddele Sælger, at du vil påberåbe dig manglen (reklamation). Fristen for at klage er dog ikke mindre end to måneder fra det tidspunkt, hvor du opdagede manglen. Reklamation skal under alle omstændigheder ske senest to år efter, at du har overtaget varen. Hvis du ikke reklamerer rettidigt, bortfalder retten til at gøre manglen gældende.

Meddelelse om mangler ved produkterne kan fremsendes til Sælger mundtligt eller skriftligt. Af bevismæssige årsager anbefaler vi, at klagen sendes til Sælgere skriftligt, primært ved at kontakte Sælger på siden "Kundeservice".

Hvis der er en mangel ved varen, og dette ikke skyldes dig eller forhold fra din side, og du har klaget inden for de nævnte frister, kan du efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6:

Tilbageholde hele eller dele af købesummen (hvis den ikke allerede er betalt)

Vælg under visse betingelser mellem rettelse eller omlevering

Under visse forhold kræve prisnedsættelser

Under visse omstændigheder kræve erstatning

Kræv fortrydelse, hvis manglen ikke er uvæsentlig (det er normalt en forudsætning for fortrydelse, at varen returneres i samme stand og mængde, jf. forbrugerkøbelovens § 51)

Såfremt der ikke er en mangel, kan Sælger kun kræve betaling for undersøgelser, der har været nødvendige for at fastslå, om der foreligger en mangel, og betaling for reparation af varen, såfremt vi udtrykkeligt har gjort dig opmærksom på, at du skal dække sådanne omkostninger, Forbrugeren købelovens § 30.

Såfremt du på eget initiativ iværksætter foranstaltninger til afhjælpning af manglen ud over, hvad der måtte være aftalt med sælger, afholder sælger ikke disse udgifter.

Sælger forbeholder sig ret til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er mangelfuld i henhold til gældende forbrugerlovgivning.

Sælger kan reparere en vare 2 gange for samme fejl. Ved samme fejl 3 gange kan køber kræve tilbagebetaling. Beløbet refunderes inden for 14 dage.

Sælger er ansvarlig for returfragt for godkendte reklamationer.

Såfremt Sælgers rettelse eller omlevering medfører, at du i normal porto/forsendelsestid er afskåret fra at bruge varen i mere end ti dage, har du under visse betingelser ret til at kræve en erstatningsvare stillet til rådighed pr. sælgers regning. Sælger er som hovedregel ikke berettiget til at foretage mere end to forsøg på afhjælpning eller omlevering for samme mangel.

Hvis du beder os om at slette din kundekonto, vil al købshistorik også blive slettet. Det er vigtigt, at du sørger for kvitteringer for dine køb i forbindelse med mig

d enhver fremtidig klage. Uden kvittering kan garanti/reklamation ikke benyttes.

9. Fortrydelsesret
Fortrydelsesloven giver dig ret til at fortryde dit køb. Fortrydelsesretten gælder for varer og for visse ydelser (se undtagelser i sidste afsnit). Fortrydelsesretten forudsætter, at du giver Sælger besked herom senest 14 dage efter bestilling (fortrydelsesfrist). Varen skal sendes til os senest 14 dage fra den dag, der er givet besked om brug af fortrydelsesretten. Adresse for retur er Akershusstranda 21, skur 39 0150 Oslo.

Tag kontakt og oplys, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten. Vi kan kontaktes på telefon 40 00 01 61, chat eller via kontaktformularen, som du finder her.

Fortrydelsesretsblanket er vedhæftet forsendelsesbekræftelsen og denne kan også findes her. Hvis du ikke har modtaget en fortrydelsesretsblanket hverken i forsendelsesbekræftelsen eller ved levering af produkterne, udløber fortrydelsesfristen 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist. Modtager du fortrydelsesretsblanketten inden for disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtog fortrydelsesretsblanketten.

For at fortrydelsesretten kan gøres gældende, skal produktet returneres til den korrekte Sælger af produktet i omtrent samme mængde og stand, som du modtog det. Såfremt du anvender eller undersøger varen/varerne på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, og dette medfører, at varen forringes i værdi, kan Sælger fratrække et beløb svarende til nedsættelsen pr. værdi i købsprisen skal refunderes. .

Alle produkter skal returneres til Sælger inden for rimelig tid under anvendelse af fortrydelsesretten. Varerne skal returneres til Sælger angivet i forsendelsesbekræftelsen, der indeholdt varerne.
Du har risikoen for at transportere varen tilbage til Sælger.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale til dig, hvad du har betalt, eksklusive ekspeditionsgebyrer, toldgebyrer, inkassogebyrer osv. Dette gælder først, når hele købet er returneret.

Tilbagebetaling skal ske inden for 14 dage efter, at Sælger har modtaget fortrydelsesmeddelelsen, dog dog først 2 dage efter, at Sælger har modtaget returneringen fra dig, eller dokumentation fra dig for, at du har sendt returneringen tilbage til Sælger.
Produktet returneres til Sælger i original emballage. Returnering skal ske til Sælger i overensstemmelse med Sælgers vilkår. Ved brug af fortrydelsesretten kan returfragt bestilles via PostNord på https://my.postnord.no/privat/return.

Efterbetaling vil ske til kunden via den betalingsmetode kunden benyttede ved bestilling, medmindre andet er aftalt eller der er hindringer for tilbagebetaling af den anvendte betalingsmetode.

Yderligere information om, hvordan du udnytter fortrydelsesretten, kan findes i fortrydelsesretsblanketten.

Fortrydelsesretten gælder heller ikke, når det ellers følger af loven. Læs venligst vores mere detaljerede information om fortrydelsesfristen, som findes i et separat link på vores sider.

10. Privatlivspolitik
Ved at acceptere vores salgsbetingelser giver du samtidig dit samtykke til at opbevare og behandle dine personoplysninger.

11. Nyhedsbrev og kommunikation
Vi tilbyder nyhedsbreve via e-mail og/eller SMS. Indholdet af disse vil ofte være skræddersyet til dig, med relevante informationer og tilbud. Det er frivilligt at modtage disse nyhedsbreve, og du skal udtrykkeligt give dit samtykke på vores hjemmeside.
Prisen og tilgængeligheden af ​​produkterne i e-mailen er baseret på det tidspunkt, du lægger dem i indkøbskurven. Vi forbeholder os retten til at ændre priser under forskellige kampagner med udløbsdatoer. Produkterne kan også være udsolgt.
Vi udsender også ordre- og forsendelsesdokumenter, undersøgelser og opfølgende e-mails i forbindelse med gennemførte køb hos os.

12. Kundens pligter
Kunden hos Greencom.no er ansvarlig for betaling af de ydelser, der leveres af Greencom.no i overensstemmelse med disse vilkår. Ansvaret omfatter også andres brug af kundens adgang, herunder uautoriseret brug, så længe det ikke kan påvises, at uautoriseret brug er muliggjort ved uagtsomhed fra Greencom.no's side.

13. Salgspant
Greencom eller GREENCOM AS har, medmindre andet er aftalt, salgspant i de leverede produkter til sikkerhed for købesummen inkl. renter og omkostninger, indtil disse er fuldt ud betalt, jf. pkt. Pantelovens § 3-14 flg.

14. Ekstraordinære omstændigheder
Sælger er kun ansvarlig for værditab for varen, såfremt fejl eller mangler er påvist. Dette gælder dog ikke, såfremt vi godtgør, at manglen skyldes forhold uden for vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forventes at undgå eller overvinde følgerne af.

Sælger hæfter ikke for indirekte tab som følge af mangler, medmindre tabet er forårsaget af groft uagtsomhed eller forsæt fra sælgers side.

Ved forbrugerkøb kan vilkårene ikke være dårligere end vilkårene i loven, jf. pkt. Lov om forbrugerkøb af 2002-06-21 nr. 34.

15. Ændring i vilkårene
Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår, herunder som følge af ændringer i lovgivningen.

16. Force majeure
Er vi forhindret i at levere eller f

oretta obligatorisk omlevering, eller en sådan leveringsforpligtelse bliver urimeligt byrdefuld som følge af en arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke kan kontrollere den, såsom i tilfælde af brand, krig, mobilisering eller uforudsete militæropkald af lignende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner , optøjer og optøjer, mangel på transportmidler, generel varemangel, begrænsning af leveringen af ​​brændstof, samt mangler ved eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører eller fabrikanter som følge af sådanne forhold, der er nævnt i stk. i dette afsnit er Sælgere fritaget for alt andet ansvar.

17. Tvister og lovvalg
Tvister i forbindelse med betingelserne og tilknyttede bestemmelser samt tvister, der i øvrigt vedrører handel på Greencom.no, følger norsk lov og tilhører de almindelige tvistbilæggelsesorganer og domstole, med Oslo byret som værneting for enhver sag ved byretten. .

Hvis du vil klage over et produkt eller en ydelse købt hos os, kan du indgive en klage til Forbrugerrådet eller via EU's online platform for tvistbilæggelse (ODR-portalen). Forbrugerrådet er et statsligt forvaltningsorgan, der vejleder forbrugere og mæglere i tvister mellem forbrugere og virksomheder. I tilfælde af en tvist vil Greencom følge Forbrugerklagenævnets afgørelser.

Forbrugerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

https://www.forbrukerradet.no/

ophavsret
Alt indhold på disse hjemmesider tilhører Greencom AS (org nr: 928 069 249), og er beskyttet af f.eks. love om ophavsret, markedsføring og varemærke. Det betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, oplysninger om produkter, herunder f.eks. omtale af produkter og vægt, billeder/grafik, design og layout og andet indhold på disse hjemmesider må under ingen omstændigheder downloades, kopieres eller bruges på anden måde uden at dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til ufravigelig lov eller med udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse af Greencom.