Vårt samfunnsansvar

 

​VÅRT SAMFUNNSANSVAR - ET AV VÅRE HOVEDFOKUS
Vi i Greencom bryr oss om miljøet og samfunnet, og derfor legger vi stor vekt på dette når vi tar eventuelle beslutninger. Det ligger i at vi skal drive en sunn virksomhet med ansvar for både miljø og samfunn. 

Vi arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet. Dette gjelder blant annet innenfor energiforbruk, energikilder, emballasje, råmaterialer og transport. Det innebærer at vi kun benytter oss av leverandører, transportører, speditører og andre samarbeidspartnere som lever opp til våre forventninger om en bærekraftig drift. Vi jobber derfor tett med våre samarbeidspartnere, og spesielt innenfor produksjon og frakt av varer. Slik kan vi forsikre oss om at dette blir ivaretatt på en best mulig måte. 

​VÅRE FOKUSOMRÅDER:

PC-Komponenter
Vi kjøper kun inn PC-komponenter fra anerkjente leverandører som imøtekommer våre forventninger når det gjelder bærekraftig drift, CO2-utslipp, og trygge arbeidsforhold med en rettferdig lønn for både ansatte og arbeidere. Eksempler på leverandører som dette er ASUS, MSI, Chieftec og Corsair. For kunder så beyr dette høykvalitets og etisk-produserte komponenter. 

Transport

Frakt fra produsenter og leverandører til Greencom skjer hovedsakelig gjennom post-og logistikkkonsernene Posten Norge (Posten/Bring), General Logistics Systems Germany og Rhenus Logistics. Her arbeides det blant annet med å etablere alternative kjøretøy som bruker fornybar drivstoff. Vi får i noen tilfeller miljøregnskap fra logistikkselskapene. På den måten kan vi regelmessig kontrollere for deres tiltak til miljøansvar, og kan sørge for at de leverer i henhold til kravene våre.

Emballasje

Emballasjen vi mottar fra nøkkelleverandører er miljøfyrtårnsertifisert. Til pakking av ulike produkter bruker vi boblefilm, hovedsakelig LDPE plastfolie. Dette er en klar, ren emballasje som kan klassifiseres som plast ved kilden. Under resirkuleringsprosessen males plastfolien, vaskes, granuleres på nytt, og kan deretter gjenbrukes i andre produkter.

Vår emballasjeprodusent, Sealed Air, gjør det å drive en bærekraftig virksomhet til bunnlinjen i selskapets strategi. Det er dette som skiller Sealed Air fra andre aktører i bransjen. Målet deres er å gjøre design- og emballasjesystemene deres 100 % resirkulerbare. Dette er et veldig viktig poeng for oss i Greencom. I tillegg bruker Greencom pappemballasje med resirkulerte fibre (tidligere resirkulert returpapir) som hovedmateriale for produksjon.

Kildesortering

Vi bruker nye og innovative systemer for å sortere papir, plast, papp, tre og metall. Vår avtale med Franzefoss Gjenvinning AS sikrer forsvarlig deponering av alt fra farlig avfall til containeravfall. På denne måten sikrer vi at vår bærekraftige visjon opprettholdes.

Vedlikehold av PCer

Vi produserer kun PCer som har svært gode oppgraderingsmuligheter og erstatningsmuligheter til senere. På denne måten forlenger det i stor grad levetiden på PCen, ved at man alltids kan bytte ut komponenter inn i PCen. Man får da en PC som varer i mange år videre, samtidig som at det minsker behovet for nykjøp av PCer. 

Vi gjør dette ved å levere stasjonære PCer med de foreløpig nyeste chipsettene på markedet, og som derfor er kompatibel med den nyeste teknologien på markedet. Til disse chipsettene så er det også lettere å få kjøpt inn PC-deler ved oppgradering/bytte, ettersom at vi og andre leverandører har det i større grad tilgjengelig på lager. Vi bruker også kun PC-komponenter som er kompatible med en større andel av PC-komponenter fra andre merker og leverandører. 

Vi i Greencom produserer innhold for å hjelpe kundene våre å forlenge levetiden til produktene deres. Dette vil redusere EE-avfall, og behovet for nykjøp av PC. Du kan se mer om dette på vår Facebook eller Instagram, eller lese våre blogginnlegg!

Et av de mange målene våre når det kommer til samfunnsansvar er klimanøytralitet! Vi sikter mot å bli klimanøytral innenfor hele verdikjeden.

Se også: